آزاد شدن واردات روغن پالم درسال ۹۵ با تعرفه ۲۶ درصدی تایید شد

آزاد شدن واردات روغن پالم درسال ۹۵ با تعرفه ۲۶ درصدی تایید شد

آزاد شدن و برداشتن سقف واردات روغن پالم در سال آینده با اظهارات یک مسئول دولتی بالاخره تایید شد و بنا بر مصوبه هیئت دولت واردات روغن پالم در سال ۹۵ با تعرفه ۲۶ درصدی انجام می‌شود.

اخبار

اسکای نیوز

تلگرام