آشنایی با زنی که بزرگترین معدن دار ایران است

آشنایی با زنی که بزرگترین معدن دار ایران است

فریال مستوفی، بانوی کارآفرین به عنوان اولین معدن‌دار ایرانی که مسئول ساماندهی حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران شده، چهره برتر کارآفرینی سال ۹۴ بود.

عکس های جدید

خرید غذا

دانلود نرم افزار