سایه سنگین ترک‌ها بر روی پوشاک ایرانی

سایه سنگین ترک‌ها بر روی پوشاک ایرانی

رئیس اتحادیه پوشاک گفت: لغو تحریم ها و اجرای برجام هم نتوانست ، تولیدکنندگان پوشاک را به مقابله با همتایان ترکشان برساند.

پرس نیوز

اس ام اس

خرید غذا