جدول/ با 150 میلیون کجا می توان خانه خرید؟

جدول/ با 150 میلیون کجا می توان خانه خرید؟

آنچه در تصویر فوق می آید، جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمانهایی در مناطق مختلف شهری تهران است که می توان با 150 میلیون تومان خرید.

میهن دانلود

خرم خبر

فانتزی