تاثیرات قرارداد با پژو بر قیمت خودروهای داخلی

تاثیرات قرارداد با پژو بر قیمت خودروهای داخلی

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: قرارداد با پژو باعث افزایش تنوع خودروهای داخلی خواهد شد البته قیمت محصولات جدید بالاتر از قیمت محصولات فعلی خواهد بود.

خبرگذاری اصفحان

آلرژی و تغذیه

فستیوال فیلم