دستور امحای هواپیماهای زمینگیر صادر شد

دستور امحای هواپیماهای زمینگیر صادر شد

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از ابلاغ دستورالعمل تعیین تکلیف هواپیماهای زمین‌گیر به ایرلاین‌ها خبر داد.

روزنامه قانون

دانلود موزیک

مدرسه