مسنجر فیس‌بوک موسیقایی می‌شود

مسنجر فیس‌بوک موسیقایی می‌شود

فیس‌بوک مسنجر در راستای اضافه کردن موسیقی به این پیام‌رسان گام‌ برمی‌دارد.

خبر جدید

آهنگ جدید

موبایل دوستان