معنی اصطلاح «بنگاه‌های بزرگ»

معنی اصطلاح «بنگاه‌های بزرگ»

بانک مرکزی تعریف اصطلاح «بنگاه‌های بزرگ» را در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

سیستم اطلاع رسانی

پرس نیوز

مرجع سلامتی