روغن پالم باز هم خبرساز شد

روغن پالم باز هم خبرساز شد

روغن پالم که از سال گذشته با حساسیت وزارت بهداشت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایش آغاز شد، همواره یکی از مسائلی است که برای مردم از اهمیت بالایی برخودار است اما به نظر می‌رسد دیگر چندان اهمیتی برای دست‌اندرکاران ندارد، چراکه طی هفته اخیر سقف واردات روغن پالم با مصوبه هیات دولت که بیش از 30 درصد سهم کل واردات روغن خام بود برداشته شده است.

بازی آزاد

روزنامه قانون

ابزار رسانه