مجازات فریب در ازدواج

مجازات فریب در ازدواج

یکی از مواردی که فریب یکی از طرفین توافق در آن دارای آثار خاص نسبت به سایر عقود می‌باشد، فریب در ازدواج است.

دانلود آهنگ جدید

دانلود موزیک

شهرداری