واکاوی وعده پرداخت غرامت پژو

واکاوی وعده پرداخت غرامت پژو

ابهام در قرارداد «محرمانه» پژو در شرایطی مطرح است که در کنار سکوت فرانسوی‌ها، هزینه رویالیتی برای محصول «مرده» ۱۸ ساله پژو، طلب قدیمی ایران در مورد خط تولید پژو ۲۰۷ و تعهد پژو برای ارائه خدمات آموزشی، به پای غرامت گذاشته شده است.

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

علم و فناوری

فانتزی