قیمت اوراق مسکن بعد از افزایش وام زوجین

قیمت اوراق مسکن بعد از افزایش وام زوجین

با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش وام مسکن زوجین به 60 تا 160 میلیون تومان، فعلا تغییری در شرایط معامله ‌و محدودیت های جدید صورت نمی گیرد اما ممکن است قیمت اوراق تسهیلات مسکن با افزایش کوتاه مدتی مواجه شود.

فیلم سریال آهنگ

world press news

مرجع سلامتی