مسافرت رایگان 150 هزار بازنشسته دولت در سال 95

مسافرت رایگان 150 هزار بازنشسته دولت در سال 95

بیش از 150 هزار نفر از بازنشستگان در سال 95 به صورت رایگان به سفرهای سیاحتی و زیارتی اعزام می‌شوند.

فانتزی

دانلود موزیک

ساخت بنر