مالیات ۹۴ اصناف به خاطر رکود نباید افزایش یابد

مالیات ۹۴ اصناف به خاطر رکود نباید افزایش یابد

نائب رئیس اتاق اصناف کشور گفت: همه اصناف متعهد به پرداخت مالیات هستند اما با توجه به وضعیت رکود ادامه دار سال جاری، روند افزایش دریافت مالیات در سال آینده ( مالیات ۹۴ اصناف) نباید افزایشی باشد.

علم و فناوری

دانلود سریال

بک لینک