کدام شرکت‌های خارجی در ورود به ایران عقب می‌افتند؟

کدام شرکت‌های خارجی در ورود به ایران عقب می‌افتند؟

در شرایطی که انتظار می‌رود تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل و غربی علیه تهران برداشته شوند، شرکتهای بین المللی برای تجارت با ایران صف کشیده‌اند.

دانلود سریال و آهنگ

خبرگذاری اصفحان