سناریوهای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی آماده شد

سناریوهای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی آماده شد

مدیرعامل بورس کالا گفت: در برنامه‌ریزی انجام شده توسط بورس کالا سناریوهای مختلف برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی با در نظر گرفتن تحریم‌ و یا عدم تحریم و تک نرخی‌شدن و یا نشدن ارز تدوین شده است و همین حالا آماده ارائه است.

نفت،آموزش پرورش،دولتی

فیلم سریال آهنگ

بکلینک