یک آخر هفته جنایی در تهران با 4 قتل

یک آخر هفته جنایی در تهران با 4 قتل

قتل مرموز چهار مرد در پایتخت، چهار ماموریت ویژه آخر هفته را پیش‌روی بازپرس و کارآگاهان جنایی قرار داد. این چهار نفر هر کدام جداگانه قربانی یک جنایت هولناک شده‌اند.

سپهر نیوز

کیمیا دانلود

ترانه