ایران دومین صادرکننده نفت به ترکیه شد

ایران دومین صادرکننده نفت به ترکیه شد

ایران با تامین ٢٢ درصد از نیازهای نفت خام ترکیه در سال گذشته میلادی (تا دی ماه امسال)، به دومین تامین کننده نفت خام این کشور پس از عراق تبدیل شد.

خبر دانشجویی

کیمیا دانلود

میهن دانلود