دیدار مدیرعامل بانک ملت با جانبازان قطع نخاعی

دیدار مدیرعامل بانک ملت با جانبازان قطع نخاعی

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملت با جانبازان قطع نخاعی مرکز توانبخشی جانبازان ثارالله دیدار کردند.

گوشی

بک لینک