مشعل‌های صنعت نفت خاموش می‌شود

مشعل‌های صنعت نفت خاموش می‌شود

مدیر HSE شرکت ملی نفت با اشاره به تدوین سیاست‌های جدید HSE در صنعت نفت، برنامه جدید جمع آوری و بازیافت گاز مشعل در صنعت نفت را تشریح کرد.

اخبار دنیای تکنولوژی

گوشی

فروش بک لینک