کسب 20 میلیارد ریال سود واگذاری سرمایه گذاری خوارزمی

کسب 20 میلیارد ریال سود واگذاری سرمایه گذاری خوارزمی

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 94 معادل یک هزار و 224 میلیارد و 147 میلیون ریال افزایش یافت.

دانلود فیلم

علم و فناوری

سیستم اطلاع رسانی