افت ساخت‌وساز در شهرها

افت ساخت‌وساز در شهرها

آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در مورد صدور پروانه های ساختمانی از تشدید رکود در بخش مسکن و ساخت و ساز کشور خبر می دهد.

سایت استخدامی

گوشی

بکلینک