اصلاح دستورالعمل صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اصلاح دستورالعمل صندوق‌های سرمایه‌گذاری

در نشست هم اندیشی صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک عنوان شد که دستورالعمل صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید اصلاح شود.

تلگرام

خرید غذا

خرم خبر