حمله زورگیران به دونده تیم ملی

حمله زورگیران به دونده تیم ملی

اوباش و زورگیران به دونده‌ی ملی‌پوش نیشابوری حمله کرده و او را مضروب کردند.

world press news

عکس

افق