شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شد

شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کوچک‌زاده و چابک‌سازی دولت یکی از برنامه‌هایی است که ادامه دارد، گفت: اصلاح ساختار یارانه‌ای در دستور کار قرار دارد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.

اخبر جهان

دانلود سریال

لردگان