DS5، سیتروئنی در رویای BMW +عکس

DS5، سیتروئنی در رویای BMW +عکس
می‌گویند زمانی خودرو بزرگان فرانسوی بوده از روشنفکران تا هنرمندان و سیاستمداران، اما سال‌ها دیگر خبری از این نشان نبود تا چند سال پیش که گروه پژو – سیتروئن در نفوذ به بازار خودروهای لوکس درمانده شده بود و برای آنکه بتواند نشان لوکسی خلق کند دوباره این نشان را احیا کرد.

DS5، سیتروئنی در رویای BMW +عکس

می‌گویند زمانی خودرو بزرگان فرانسوی بوده از روشنفکران تا هنرمندان و سیاستمداران، اما سال‌ها دیگر خبری از این نشان نبود تا چند سال پیش که گروه پژو – سیتروئن در نفوذ به بازار خودروهای لوکس درمانده شده بود و برای آنکه بتواند نشان لوکسی خلق کند دوباره این نشان را احیا کرد.
DS5، سیتروئنی در رویای BMW +عکس