5 زلزله خوی را لرزاند

5 زلزله خوی را لرزاند
زمین‌لرزه‌ای با بزرگای 4.3 در مقیاس امواج درونی زمین، «خوی» در استان آذربایجان غربی را لرزاند.

5 زلزله خوی را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای با بزرگای 4.3 در مقیاس امواج درونی زمین، «خوی» در استان آذربایجان غربی را لرزاند.
5 زلزله خوی را لرزاند

دانلود سریال و آهنگ