“نرخ سود” چالش دوباره اقتصاد ایران

“نرخ سود” چالش دوباره اقتصاد ایران
فاصله نرخ تورم و سود سپرده‌های بانکی هر روز بیشتر می‌شود و برخی مراکز پژوهشی نسبت به اینکه نرخ سود بانکی به چالشی برای اقتصاد ایران تبدیل شود، هشدار می‌دهند.

“نرخ سود” چالش دوباره اقتصاد ایران

فاصله نرخ تورم و سود سپرده‌های بانکی هر روز بیشتر می‌شود و برخی مراکز پژوهشی نسبت به اینکه نرخ سود بانکی به چالشی برای اقتصاد ایران تبدیل شود، هشدار می‌دهند.
“نرخ سود” چالش دوباره اقتصاد ایران

خرید بک لینک