200 هزار شغل جدید در انتظار فارغ التحصیلان

200 هزار شغل جدید در انتظار فارغ التحصیلان
معاون وزیر کار مهمترین برنامه اشتغال دولت در سال جاری را اجرای طرح “حرکت” عنوان کرد و گفت: دولت در این طرح متناسب با مزیتهای هر منطقه برای ایجاد شغل و آموزش نیروی ماهر سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

200 هزار شغل جدید در انتظار فارغ التحصیلان

معاون وزیر کار مهمترین برنامه اشتغال دولت در سال جاری را اجرای طرح “حرکت” عنوان کرد و گفت: دولت در این طرح متناسب با مزیتهای هر منطقه برای ایجاد شغل و آموزش نیروی ماهر سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
200 هزار شغل جدید در انتظار فارغ التحصیلان

فروش بک لینک

دانلود موزیک