2 عامل گرانی خرما / افت 30 درصدی تولید در سال 94

2 عامل گرانی خرما / افت 30 درصدی تولید در سال 94
رئیس انجمن ملی خرمای کشور گفت: افزایش تقاضا و افت 30 درصدی تولید خرما در سال 94 به دلیل شرایط آب و هوایی و هجوم آفت زنجره خرما به نخلستان‌های کرمان منجر به افزایش قیمت خرما شده است.

2 عامل گرانی خرما / افت 30 درصدی تولید در سال 94

رئیس انجمن ملی خرمای کشور گفت: افزایش تقاضا و افت 30 درصدی تولید خرما در سال 94 به دلیل شرایط آب و هوایی و هجوم آفت زنجره خرما به نخلستان‌های کرمان منجر به افزایش قیمت خرما شده است.
2 عامل گرانی خرما / افت 30 درصدی تولید در سال 94

میهن دانلود