“زنبورهای بالتیک” به ایران می‌آیند +عکس

“زنبورهای بالتیک” به ایران می‌آیند +عکس
حضور تیم نمایش هوایی زنبورهای بالتیک در نمایشگاه هوایی کیش، قطعی شد.

“زنبورهای بالتیک” به ایران می‌آیند +عکس

حضور تیم نمایش هوایی زنبورهای بالتیک در نمایشگاه هوایی کیش، قطعی شد.
“زنبورهای بالتیک” به ایران می‌آیند +عکس