گوشت روسی در راه ایران

گوشت روسی در راه ایران
علی‌رغم اینکه از ماه ژانویه تاکنون ایران اجازه صادرات گوشت گاو روسیه را صادر کرده است اما مقامات 2 کشور در مورد شرایط ارسال این محصولات در حال مذاکره بودند و بالاخره به توافق رسیدند.

گوشت روسی در راه ایران

علی‌رغم اینکه از ماه ژانویه تاکنون ایران اجازه صادرات گوشت گاو روسیه را صادر کرده است اما مقامات 2 کشور در مورد شرایط ارسال این محصولات در حال مذاکره بودند و بالاخره به توافق رسیدند.
گوشت روسی در راه ایران