گرافیک فوق العاده بازی FIFA 17 +عکس

گرافیک فوق العاده بازی FIFA 17 +عکس
بازی FIFA 17 در جریان نمایشگاه E3 2016 معرفی شد و کمپانی الکترونیک آرتز تغییرات بزرگی در این مجموعه به وجود آورده است که از این دسته تغییرات می‌توان به موتور گرافیکی جدید این بازی اشاره کرد.

گرافیک فوق العاده بازی FIFA 17 +عکس

بازی FIFA 17 در جریان نمایشگاه E3 2016 معرفی شد و کمپانی الکترونیک آرتز تغییرات بزرگی در این مجموعه به وجود آورده است که از این دسته تغییرات می‌توان به موتور گرافیکی جدید این بازی اشاره کرد.
گرافیک فوق العاده بازی FIFA 17 +عکس

اتومبیل