کی‌روش زیر دست و پای ملی‌پوشان و شاگردانش! +عکس

کی‌روش زیر دست و پای ملی‌پوشان و شاگردانش! +عکس
کارلوس کی‌روش بعد از گل اول ایران زیر دست و پای شاگردانش ماند!

کی‌روش زیر دست و پای ملی‌پوشان و شاگردانش! +عکس

کارلوس کی‌روش بعد از گل اول ایران زیر دست و پای شاگردانش ماند!
کی‌روش زیر دست و پای ملی‌پوشان و شاگردانش! +عکس