کودک ۵ ساله شیرازی توسط سگ‌های ولگرد کشته شد

کودک ۵ ساله شیرازی توسط سگ‌های ولگرد کشته شد
عضو شورای شهر سلطان آباد از کشته شدن کودک ۵ ساله توسط سگهای ولگرد خبر داد.

کودک ۵ ساله شیرازی توسط سگ‌های ولگرد کشته شد

عضو شورای شهر سلطان آباد از کشته شدن کودک ۵ ساله توسط سگهای ولگرد خبر داد.
کودک ۵ ساله شیرازی توسط سگ‌های ولگرد کشته شد