کشور به‌شدت از رکود رنج می‌برد

کشور به‌شدت از رکود رنج می‌برد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از حذف ۳ دهک پردرآمد جامعه از یارانه‌بگیران به‌عنوان یکی از اقدامات مثبت مجلس در راستای اقتصاد مقاومتی یاد کرد و گفت: متأسفانه دولت مقاومت می‌کند و این گام مجلس را ناعادلانه می‌داند.

کشور به‌شدت از رکود رنج می‌برد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از حذف ۳ دهک پردرآمد جامعه از یارانه‌بگیران به‌عنوان یکی از اقدامات مثبت مجلس در راستای اقتصاد مقاومتی یاد کرد و گفت: متأسفانه دولت مقاومت می‌کند و این گام مجلس را ناعادلانه می‌داند.
کشور به‌شدت از رکود رنج می‌برد

آپدیت نود 32 ورژن 7

سپهر نیوز