کشف راز جسد زن سوخته در جنایت هولناک +عکس

کشف راز جسد زن سوخته در جنایت هولناک +عکس
جسد یک زن در هنگام اطفای حریق خودروی پراید در مرکز لرستان از سوی ماموران سازمان آتش نشانی خرم آباد کشف شد.

کشف راز جسد زن سوخته در جنایت هولناک +عکس

جسد یک زن در هنگام اطفای حریق خودروی پراید در مرکز لرستان از سوی ماموران سازمان آتش نشانی خرم آباد کشف شد.
کشف راز جسد زن سوخته در جنایت هولناک +عکس