کسب‌ و‌ کار تازه دانشجویان؛ فروش صندلی خودرو!

کسب‌ و‌ کار تازه دانشجویان؛ فروش صندلی خودرو!
«صندلی‌های خالی خودروی شخصی‌تان را بفروشید» این جمله، شروع یک کسب‌وکار تازه در ایران است. حالا با شروع سال تحصیلی جدید، دانشجویان زیادی بین شهرهای مختلف جابه‌جا می‌شوند.

کسب‌ و‌ کار تازه دانشجویان؛ فروش صندلی خودرو!

«صندلی‌های خالی خودروی شخصی‌تان را بفروشید» این جمله، شروع یک کسب‌وکار تازه در ایران است. حالا با شروع سال تحصیلی جدید، دانشجویان زیادی بین شهرهای مختلف جابه‌جا می‌شوند.
کسب‌ و‌ کار تازه دانشجویان؛ فروش صندلی خودرو!