کاهش 30 هزار تومانی نرخ سکه

کاهش 30 هزار تومانی نرخ سکه
رئیس اتحادیه طلا و جواهر از کاهش قیمت جهانی و داخلی طلا در هفته گذشته خبر داد و این روند را برای هفته آینده ادامه‌دار دانست.

کاهش 30 هزار تومانی نرخ سکه

رئیس اتحادیه طلا و جواهر از کاهش قیمت جهانی و داخلی طلا در هفته گذشته خبر داد و این روند را برای هفته آینده ادامه‌دار دانست.
کاهش 30 هزار تومانی نرخ سکه

خبرگزاری اصفحان