کاهش نرخ دلار و افزایش یورو بانکی

کاهش نرخ دلار و افزایش یورو بانکی
بانک مرکزی امروز (شنبه) نرخ برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن ارزش دلار آمریکا و پوند انگلیس به همراه 12 ارز دیگر نسبت به پنجشنبه گذشته (اول مهر) کاهش یافت؛ 23 ارز دیگر همچون یورو افزایش نرخ دارند و قیمت 2 ارز دیگر ثابت ماند.

کاهش نرخ دلار و افزایش یورو بانکی

بانک مرکزی امروز (شنبه) نرخ برابری 39 ارز عمده را اعلام کرد که بر اساس آن ارزش دلار آمریکا و پوند انگلیس به همراه 12 ارز دیگر نسبت به پنجشنبه گذشته (اول مهر) کاهش یافت؛ 23 ارز دیگر همچون یورو افزایش نرخ دارند و قیمت 2 ارز دیگر ثابت ماند.
کاهش نرخ دلار و افزایش یورو بانکی