کاهش قیمت شکر طی چند روز آتی

کاهش قیمت شکر طی چند روز آتی
معاون وزیرجهاد کشاورزی از توزیع ۱۵۵ هزارتن شکر تا پایان مردادماه در بازار خبر داد و گفت: در سه ماه گذشته نیز ۱۶۵ هزارتن شکر در بازار توزیع شده است.

کاهش قیمت شکر طی چند روز آتی

معاون وزیرجهاد کشاورزی از توزیع ۱۵۵ هزارتن شکر تا پایان مردادماه در بازار خبر داد و گفت: در سه ماه گذشته نیز ۱۶۵ هزارتن شکر در بازار توزیع شده است.
کاهش قیمت شکر طی چند روز آتی

خرید بک لینک رنک 4

آخرین اخبار ورزشی