کاهش قیمت خودروهای هیوندا در ایران +جدول

کاهش قیمت خودروهای هیوندا در ایران +جدول
در بخشنامه جدید اکثر محصولات با کاهش قیمت روبه رو شدند. به طور مثال هیوندای اکسنت از 113 میلیون تومان به 106 میلیون تومان کاهش قیمت پیدا کرد.

کاهش قیمت خودروهای هیوندا در ایران +جدول

در بخشنامه جدید اکثر محصولات با کاهش قیمت روبه رو شدند. به طور مثال هیوندای اکسنت از 113 میلیون تومان به 106 میلیون تومان کاهش قیمت پیدا کرد.
کاهش قیمت خودروهای هیوندا در ایران +جدول