کاهش فروش خودروهای پژو

کاهش فروش خودروهای پژو
فروش جهانی گروه خودروسازی پژوسیتروئن بدنبال اُفت ۲۰ درصدی فروش خودروهای برند پژو، سیتروئن و دی اس در چین، در نیمه اول امسال کاهش یافت.

کاهش فروش خودروهای پژو

فروش جهانی گروه خودروسازی پژوسیتروئن بدنبال اُفت ۲۰ درصدی فروش خودروهای برند پژو، سیتروئن و دی اس در چین، در نیمه اول امسال کاهش یافت.
کاهش فروش خودروهای پژو

باشگاه خبری ورزشی