کاهش تخلفات اصناف در ایام نوروز

کاهش تخلفات اصناف در ایام نوروز
بازار نوروزی امسال به گفته رئیس اتاق اصناف کشور از جمله سال‌هایی بود که به دلیل فراوانی عرضه اقلام پرمصرف، با تخلفات کمتری روبرو بود و در عین حال تخلفاتی که بعضا گزارش شد به دلیل نصب نکردن برچسب قیمت و عدم صدور فاکتور بود.

کاهش تخلفات اصناف در ایام نوروز

بازار نوروزی امسال به گفته رئیس اتاق اصناف کشور از جمله سال‌هایی بود که به دلیل فراوانی عرضه اقلام پرمصرف، با تخلفات کمتری روبرو بود و در عین حال تخلفاتی که بعضا گزارش شد به دلیل نصب نکردن برچسب قیمت و عدم صدور فاکتور بود.
کاهش تخلفات اصناف در ایام نوروز

خرید بک لینک