چند درصد ازدواج ها فامیلی است؟

چند درصد ازدواج ها فامیلی است؟
رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه ۳۰ درصد ازدواج ها در کشور فامیلی است، گفت: با انجام آزمایشات به موقع می‌توان از تولد کودک معلول ناشی از اختلالات ژنتیکی جلوگیری کرد.

چند درصد ازدواج ها فامیلی است؟

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه ۳۰ درصد ازدواج ها در کشور فامیلی است، گفت: با انجام آزمایشات به موقع می‌توان از تولد کودک معلول ناشی از اختلالات ژنتیکی جلوگیری کرد.
چند درصد ازدواج ها فامیلی است؟

آپدیت نود 32 ورژن 5

فانتزی