چند توصیه به دانش‌آموزان برای خرید اینترنتی کتاب‌های درسی

چند توصیه به دانش‌آموزان برای خرید اینترنتی کتاب‌های درسی
تهیه کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۹۵-۹۶ برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی و پیش‌دانشگاهی به صورت اینترنتی است و خانواده‌ها برای ثبت‌نام اینترنتی باید به نکاتی توجه داشته باشند.

چند توصیه به دانش‌آموزان برای خرید اینترنتی کتاب‌های درسی

تهیه کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۹۵-۹۶ برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی و پیش‌دانشگاهی به صورت اینترنتی است و خانواده‌ها برای ثبت‌نام اینترنتی باید به نکاتی توجه داشته باشند.
چند توصیه به دانش‌آموزان برای خرید اینترنتی کتاب‌های درسی