چرا تویوتا در ایران فراخوان نداد

چرا تویوتا در ایران فراخوان نداد
نماینده رسمی تویوتا در ایران اعلام کرده که همواره و همگام با سیاست های کمپانی مادر، به صورت جدی فراخوان های مرتبط با خودروهای ارائه شده به ایران را در راس برنامه‌های خود قرار داده است.

چرا تویوتا در ایران فراخوان نداد

نماینده رسمی تویوتا در ایران اعلام کرده که همواره و همگام با سیاست های کمپانی مادر، به صورت جدی فراخوان های مرتبط با خودروهای ارائه شده به ایران را در راس برنامه‌های خود قرار داده است.
چرا تویوتا در ایران فراخوان نداد

فانتزی