پیش‌بینی وضعیت بورس در سال 95

پیش‌بینی وضعیت بورس در سال 95
پیش‌بینی می شود که بورس تهران در سال جدید روند صعودی خود را ادامه داده و از سایر بازارها پیشی بگیرد و صنایع خودروسازی، بانکداری، حمل و نقل، پیمانکاری، لیزینگ، پالایشگاهی و دارویی از رشد مناسبی برخوردار شوند.

پیش‌بینی وضعیت بورس در سال 95

پیش‌بینی می شود که بورس تهران در سال جدید روند صعودی خود را ادامه داده و از سایر بازارها پیشی بگیرد و صنایع خودروسازی، بانکداری، حمل و نقل، پیمانکاری، لیزینگ، پالایشگاهی و دارویی از رشد مناسبی برخوردار شوند.
پیش‌بینی وضعیت بورس در سال 95

بک لینک