پول می‌گیرم و غذا می‌خورم! +عکس

پول می‌گیرم و غذا می‌خورم! +عکس
«آقای خوش‌خوراک» درست به اندازه «آقای دوربینی» بین شکم‌بازها و رستوران‌گردها معروف است. کاراکتر تپل، با موهای مجعد و عینک فریم مشکی که به هر رستورانی که پایش برسد، سرک می‌کشد و غذاهایش را از نظر طعم و کیفیت رستوران و خدمات‌رسانی‌اش تست می‌کند. یک گزارش چند خطی آقای خوش‌خوراک یا همان «مستر تستر» در فضای مجازی هزاران لایک و کامنت را به‌ دنبال دارد. حالا شهرت آقای خوش‌ خوراک به اندازه‌ای رسیده است که نه‌ تنها مردم کوچه و خیابان با او عکس یادگاری می‌اندازند که بازیگرها و فوتبالیست‌های زیادی عکس‌های مشترک‌شان با مستر تستر را در صفحه شخصی‌شان منتشر کرده‌اند.

پول می‌گیرم و غذا می‌خورم! +عکس

«آقای خوش‌خوراک» درست به اندازه «آقای دوربینی» بین شکم‌بازها و رستوران‌گردها معروف است. کاراکتر تپل، با موهای مجعد و عینک فریم مشکی که به هر رستورانی که پایش برسد، سرک می‌کشد و غذاهایش را از نظر طعم و کیفیت رستوران و خدمات‌رسانی‌اش تست می‌کند. یک گزارش چند خطی آقای خوش‌خوراک یا همان «مستر تستر» در فضای مجازی هزاران لایک و کامنت را به‌ دنبال دارد. حالا شهرت آقای خوش‌ خوراک به اندازه‌ای رسیده است که نه‌ تنها مردم کوچه و خیابان با او عکس یادگاری می‌اندازند که بازیگرها و فوتبالیست‌های زیادی عکس‌های مشترک‌شان با مستر تستر را در صفحه شخصی‌شان منتشر کرده‌اند.
پول می‌گیرم و غذا می‌خورم! +عکس