پشت پرده افزایش قیمت برنج

پشت پرده افزایش قیمت برنج
سالهاست که افزایش قیمت محصولات مصرفی خانوار به داستان تکراری تبدیل شده و این روزها قرعه گرانی به نام برنج، محصول پرطرفدار سفره های ایرانی خورده است.

پشت پرده افزایش قیمت برنج

سالهاست که افزایش قیمت محصولات مصرفی خانوار به داستان تکراری تبدیل شده و این روزها قرعه گرانی به نام برنج، محصول پرطرفدار سفره های ایرانی خورده است.
پشت پرده افزایش قیمت برنج

لایسنس نود 32 ورژن 7

دانلود موزیک